Fritidsmarknaden i sågmyra

- sedan 30 år

Vi säljer Hillerstorps och Merxteam utemöbler. 

Öppet alla dagar hela säsongen

Vard. 10-19

Helg.  10-17

 

Tfn. 023- 594 02

070-22 33 778

mail to: info@fritidsmarknaden.se